Uroczystość zakończenia konkursu "Najpiękniejsza Szopka"
-Sala redutowa "Pod Orłem" - 8.12.2012 
    
 

Centrum Nauki i Muzyki w sieci: