YAMAHA w twojej Szkole  - "DZIEŃ Z YAMAHˇ"
 

"DZIEŃ Z YAMAHˇ" -pod tym hasłem odwiedzamy bielskie Szkoły i Przedszkola, by swoistym muzycznym ¶więtem ożywić życie edukacyjnych placówek.
 
CEL:
Celem spotkania z dziećmi i młodzież±, bielskich i poza bielskich szkół i przedszkoli, jest propagowanie muzycznego stylu życia, poszerzanie wiedzy, prowokowanie do artystycznej aktywno¶ci oraz zachęcanie do realizacji swoich pasji i muzycznych marzeń.
 
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Szkoła lub grupa klas uczestniczy w spotkaniu, które może mieć przebieg:

Szczegółowy plan spotkania ustalamy z dyrekcj± Szkoły i dostosowujemy do aktualnego etapu życia placówki.

TERMINY:
Termin spotkania ustalamy z dyrekcj± danej Szkoły i dostosowujemy do szkolnych wydarzeń i możliwo¶ci YSM.
 

ZAPRO¦ YAMAHĘ DO SWOJEJ SZKOŁY Dzień z yamah± w twojej szkole


 
 
YAMAHA w Twojej Szkole Twoja Szkoła w YAMASZE "Dzień z Yamah±" - fotorelacje w naszej galerii:
>>> ZSO im. AK
>>> Przedszkole "Elf"
>>> Szkoła podstawowa nr 36
>>> Szkoła podstawowa "Smyk"
>>> Przedszkole nr 14
>>> Szkoła Podstawowa "Kopaliński"
>>> Gimnazjum nr 1
>>> Szkoła podstawowa nr 20
>>> Szkoła podstawowa nr 26
>>> Zespół Szkół Specjalnych
>>> Gimnazjum w Kalnej
 


 
TWOJA SZKOŁA/PRZEDSZKOLE W YAMASZE >>>

Centrum Nauki i Muzyki w sieci: