Twoja Szkoła / Przedszkole w YAMASZE  - warsztaty i audycje muzyczne
 

Warsztaty i audycje muzyczne -to kolejna propozycja bielskiej Szkoły Muzycznej YAMAHA, skierowana dla szkół i przedszkoli nie tylko z bielska.
W kameralnych warunkach -specjalnie przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach lekcyjnych, klasy i grupy mog± uczestniczyć w inspiruj±cych i rozwijaj±cych zajęciach.
 
CEL:
Celem zajęć jest propagowanie muzycznego stylu życia, poszerzenie wiedzy muzycznej, rozwijanie uzdolnień artystycznych, poznanie instrumentów muzycznych poprzez bezpo¶redni kontakt z nimi, oraz zachęcanie do wspólnego muzykowania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
 
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Klasa lub grupa uczestniczy w spotkaniu, które może mieć przebieg:

Szczegółowy plan spotkania lub cyklu spotkań ustalamy z dyrekcj± Szkoły/Przedszkola i dostosowujemy do wieku i zainteresowań uczestników.

TERMINY:
Termin spotkania ustalamy z dyrekcj± danej Szkoły/Przedszkola.
 

ODWIED¬ YAMAHĘ ZE SWOJˇ KLASˇ / GRUPˇ Warsztaty i audycje w bielskiej Szkole Muzycznej YAMAHA

 
 
YAMAHA w Twojej Szkole Twoja Szkoła w YAMASZE Warsztaty i audycje muzyczne - fotorelacje w naszej galerii:
>>> Przedszkole "Elf"
>>> Przedszkole "Groszek" -wokal
>>> Przedszkole "Groszek" -keyboard
>>> Przedszkole "Elf"
>>> Przedszkole "Chata Skrzata"
>>> Gimnazjali¶ci
>>> Przedszkole nr 6
 


 
 
YAMAHA W TWOJEJ SZKOLE/PRZEDSZKOLU >>>

Centrum Nauki i Muzyki w sieci: