Szkraby i Muzyka

Muzyczne zajęcia dla dzieci
od 18 miesiąca życia

Szkraby i Muzyka

Muzyczne zajęcia dla dzieci
od 18 miesiąca życia

12 czerwca
(poniedziałek)
godz. 10:00

Bezpłatna lekcja próbna
grupy dopołudniowej

dla dzieci od 18 miesięcy do 4 lat

Skorzystaj z formularza zapisów
i zarezerwuj swoje miejsce
na bezpłatnych zajęciach nowej (dopołudniowej) grupie Szkrabów!

Programowi „Szkraby i Muzyka” towarzyszy maskotka zwana „Kraki”. Ta mała ośmiornica swoimi ramionami symbolizuje różnorodne umiejętności i talenty, jakie małe dzieci mogą rozwijać, dzięki odpowiedniemu wsparciu.

Fantazja i kreatywność są dodatkowo wzmocnione rysowaniem i drobnymi pracami plastycznymi, wykonywanymi zgodnie z sugestią z podręcznika. Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. plac zabaw, zabawki, imprezy, przyroda i zwierzęta, na ulicy, w domu, jedzenie, moje ciało i jego funkcje itp., a wszystko jest powiązane z muzyką. Zwłaszcza piosenki i wiersze pomagają w zrozumieniu muzyki, ale dodatkowo wpływają na rozwój umiejętności językowych dziecka.

Teoria, jak również praktyka pedagogiczna,wykształciły różne formy wychowania muzycznego. Z punktu widzenia współczesnej pedagogiki uważa się, iż przygotowanie dziecka do udziału w kulturze może skutecznie odbywać się przy zastosowaniu pełnego zestawu form aktywności, na który składa się:

Każda z wymienionych form realizowana jest na zajęciach programu „Szkraby i Muzyka” przeznaczonego dla maluchów od 18. miesiąca życia do 4 lat.
W zajęciach uczestniczą rodzice. Śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne i ruchowe, wiersze i opowiadania, wykonywanie prac plastycznych, zabawy przy
muzyce ilustracyjnej pozwalają dziecku przeżywać chwile fascynacji muzycznej już w najwcześniejszym, a równocześnie najważniejszym – na co zwraca uwagę wielu metodyków wychowania muzycznego – okresie kształcenia.

[contact-form-7 id="1859"]

MUZYKA DOBRA NA WSZYSTKO

Muzyka jest nie tylko czynnikiem odprężającym i wprowadzającym umysł dziecka w stan najbardziej sprzyjający nauce, lecz również jest nośnikiem, dzięki któremu informacje wpływają do pamięci dziecka efektywniej (także naszej).

Śpiew może być forma rozładowania emocji trudnych dla dziecka, których nie potrafi wyrazić słowami, ale to tylko jedna z zalet.

Muzyka posiada ogromne możliwości integracyjne. Wpływając na sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną, wykonawczą, prowadzi do wszechstronnego rozwoju dziecka, przyczynia się też do zainteresowania go sztuką, wzmaga ekspresję twórczą dzieci, ich zaangażowanie emocjonalne.

Bardzo znaczne są też terapeutyczne walory śpiewu dla dzieci z zaburzoną wymową oraz z zahamowaną wymową i jąkających się. Śpiewanie to także rozwój aparatu oddechowego i aparatu artykulacyjnego. Śpiew jest działaniem terapeutycznym długofalowym, przy wykształceniu u dzieci nawyku śpiewania z zaangażowaniem emocjonalnym.
Rozluźnienie krtani oraz obniżenie napięcia całego ciała i pobudzanie je do rytmicznego i dobroczynnego ruchu odbywa się tez dzięki piosence, dzięki piosence, aktywujemy również przeponę do lepszej pracy. Dlatego też dziecko jąkające należy wdrażać do mówienia chóralnego, śpiewnego. Wydłużanie sylab w śpiewie umożliwia dokładniejsze ukształtowanie samogłosek . Rytm i tempo piosenki przyczynia się do płynnej wymowy tekstu. Sytuacja taka jest ważnym czynnikiem korekcyjnym. Znane jest zjawisko mowy u jąkających, kiedy mówią chóralnie lub z drugą osobą, nie jąkają się, bowiem w takiej sytuacji nie czują się osamotnieni.

Łączenie muzyki z matematyką, nie jest czymś nowym. Przykładem może tu być Euklides, który podał uzasadnienie poglądu o wzajemnym przyporządkowaniu liczb i dźwięków, a także wskazał na istotne motywy takiego ujęcia. Rozpatrywano wówczas podstawową cechę dźwięku – jego wysokość, a jej zmiany mogły być dokonywane poprzez „dodawanie” lub „odejmowanie ruchu”, co również miało wyraz liczbowy i świadczy o odniesieniu całego zagadnienia na grunt matematyczny. Platon omawia kolejno arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę, podkreślając ich przydatność oraz wzajemne zależności.
Współcześni pracownicy nauki tj. Richard A. Knox stwierdza, że zarówno wykonywanie jak i słuchanie muzyki ma moc rozszerzania niektórych wyższych funkcji mózgu. Stwierdzenie to potwierdzone zostało przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy wskazali na związek przyczynowy między muzyką, a rozumieniem przestrzennym i na tzw. „Efekt Mozarta”. Badacze wierzą, że słuchanie muzyki Mozarta uaktywnia niektóre z tych samych obwodów nerwowych, które pracują w czasie zadań przestrzenno – wizualnych.
Wspomagając nabywanie umiejętności matematycznych muzyka może stanowić pomoc między innymi w procesie kształtowania pojęć liczbowych, w posługiwaniu się nazewnictwem matematycznym, w kształtowaniu poczucia czasu, pojęcia kierunku, wyobrażenia figur, w orientacji dotyczącej stosunków czasowych i przestrzennych, w posługiwaniu się symbolami, w określeniu położenia w przestrzeni, w wyodrębnianiu i w opisywaniu cech wielkościowych, klasyfikowaniu przedmiotów według cech jakościowych, jak również w posługiwaniu się liczbą.

Co nas wyróżnia ?

Od ponad 50 lat YAMAHA rozwija kursy nauczania muzyki dla osób w każdym wieku. Programy te są stosowane w Szkołach Muzycznych YAMAHA na całym świecie. Metody nauczania za pomocą, których osiągamy nasz cel są dogłębnie przemyślane. Naszym celem jest, aby dzieci przyjmowały wiedzę muzyczną z łatowścią i przyjemnością. 

Nasz program realizujemy z zachowaniem zasady „małych kroków”, a zajęcia są bardzo urozmaicone poprzez powtarzanie, śpiewanie, zabawę, taniec, słuchanie i zabawy rytmiczne. Odpowiedni dla dzieci dobór utworów zróżnicowanych stylistycznie, co sprzyja rozwijaniu samodzielności muzycznej, kreatywności oraz ambicji. 

Specjalnie wyszkoleni nauczyciele stosują konsekwentnie zasadę: „słuchanie -> śpiew -> granie = zrozumienie”. Dzięki temu dzieci są stale zachęcane do nauki i wykonują zadanie z radością. Stosowanie najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny pedagogiki muzycznej, sprzyja efektywnemu rozwojowi indywidualnych uzdolnień uczniów.

„Praktyka przed teorią” tak brzmi podstawowa zasada naszych sprawdzonych koncepcji i metod, według których można nauczyć się łatwiej i szybciej. Nie marnujcie swojego czasu na nudne bezsensowne ćwiczenia. Grajcie atrakcyjne utwory od pierwszej lekcji. Wasze rodziny, przyjaciele i znajomi będą zaskoczeni.

Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich oraz europejskich festiwalach muzycznych!

Od 1996r nasze placówki wykształciły muzycznie już kilka tysięcy osób. 

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

I ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ PRÓBNĄ