Niemowlaki w Krainie Dźwięków

Program „Niemowlaki w Krainie Dźwięków” zaprasza dzieci od 4. miesiąca życia wraz z rodzicami. Zajęciom towarzyszy foczka „Robby”, która wprowadza dzieci w ich pierwszą fazę muzycznego rozwoju.

Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. kąpiel, zmiana pieluszki, spanie, jedzenie, poruszanie się, ząbkowanie, nauka mówienia, choroby, urodziny.

Za pomocą muzyki, grając na prostych instrumentach, wykorzystując zabawki i inne przedmioty codziennego użytku, proces uczenia się jest wspierany w zróżnicowany sposób i jednocześnie skierowany w stronę dziecka.

Podręcznik zawierający piosenki, wiersze i komentarze, a także płytę CD, wspiera zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Kto może brać udział?
Dzieci pomiędzy 4. a 18. miesiącem życia

Czas trwania lekcji:
40 minut

Liczebność grupy:
5-10 dzieci z rodzicami

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

I ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ PRÓBNĄ

Okres wczesnego dzieciństwa to czas intensywnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego. Muzyka, ze względu na swoją uniwersalność i zdolność do pobudzania różnych obszarów mózgu, odgrywa kluczową rolę w tym procesie, szczególnie u niemowląt i dzieci do 2 roku życia.

Jeszcze przed osiągnięciem pełnej zdolności komunikacji werbalnej, dzieci są zdolne reagować na dźwięki i rytm. Zajęcia muzyczne w tym okresie nie tylko dostarczają maluchom przyjemności z odkrywania nowych dźwięków, ale również wspierają rozwój ich umiejętności poznawczych. Melodie, rytmy i różnorodne dźwięki stymulują obszary mózgu odpowiedzialne za koordynację ruchową oraz rozwijają zdolności percepcyjne.

Muzyka sprzyja również rozwojowi emocjonalnemu niemowląt. Melodyjne brzmienia mogą pomagać w regulacji nastrojów, a uczestnictwo w prostych piosenkach podczas zajęć muzycznych dostarcza dzieciom sposobu wyrażania swoich emocji jeszcze przed pełnym opanowaniem mowy.

Zajęcia muzyczne dla najmłodszych nie tylko angażują zmysł słuchu, ale również wzmacniają zmysły dotyku, wzroku i propriocepcji. Rytmy, podczas których maluchy mogą wykonywać proste ruchy ciała, wspierają rozwój motoryczny i koordynację.

Warto również podkreślić, że eksponowanie niemowląt na różnorodne gatunki muzyczne może wpływać na rozwój ich zmysłu muzycznego. Dzieci są zdolne odróżniać dźwięki, rozpoznawać melodie i reagować na zmiany tempa, co stanowi fundament dla dalszego rozwijania zainteresowania muzyką.

Zajęcia muzyczne w grupie mogą również przyczynić się do kształtowania umiejętności społecznych. Dzieci uczą się współpracy, dzieląc się instrumentami, śpiewając razem i reagując na sygnały muzyczne w grupie.

Podsumowując, wpływ muzyki i zajęć muzycznych na rozwój niemowlaków i dzieci do 2 roku życia jest wszechstronny. Działa nie tylko na poziomie stymulacji sensorycznej, ale także wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i motoryczny, tworząc solidne fundamenty dla dalszych etapów rozwoju dziecka.